fredag 1. februar 2019

Oppgaver og Arbeidsrapporter


Visste du at du kan opprette en ny Arbeidsrapport direkte fra en Oppgave som du arbeider med?

Visste du at du også kan knytte en eksisterende Arbeidsrapport til en Oppgave som du arbeider med ?
Vær effektiv med eway-CRM.

Les mer om eWay-CRM her: CRM for Outlook