tirsdag 31. juli 2018

GDPR - EUs nye forordning for personvern.


Stortinget vedtok i mai en ny personopplysningslov som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i Norge. Den nye personopplysningsloven trådte i kraft 20.07.18.


Dette iflg.Regjeringen.no.

Du kan lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/ny-personopplysningslov/id2592984/

I forbindelse med dette kan det være verdt å minne om hvordan du kan få hjelp til å forholde deg til den nye loven med hjelp av eWay-CRM.Her finner du vår GDPR - eWay-Book og her finner du vårt webinar eWay-CRM GDPR-webinar

Ta en titt her www.eway-crm.no dersom du ennå ikke er bruker av eWay-CRM - et CRM-system i Outlook.