søndag 10. juni 2018

eWay-CRM og delt listevisning


I eWay-CRM versjon 5.2 er det nå mulig å dele listevisninger med alle brukere av systemet. En delt listevisning kan kun opprettes av en administrator og gjøres ved å lagre listevisningen med et navn og merke den for deling med alle brukere.

Legg til eller fjern kollonner etter behov. Klikk deretter på traktikonet nederst på siden og velg Save View.


Administratorer har nå mulighet til å dele denne llistevisningen med andre slik at alle ser listene med de samme kolonnene og filtrene.


Denne listevisningen vil være tilgjengelig for alle brukere og vil være merket Public.


Listevisninger kan være i kategoriene Public eller Private. En administrator kan endre eller slette listevisninger i begge kategorier. En vanlig bruker kan kun endre eller slette en listevisning av kategori Private.