søndag 6. mai 2018

GDPR forsinkes


GDPR - EUs nye forordning for personvern, med regler for innhenting, bruk, oppbevaring og sletting av data om kundene dine, er utsatt og vil tidligst settes i kraft i juli i år.

Loven kan ikke settes i kraft før personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Det forutsetter at EU ha ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold.

Dette iflg. Rett24.

Du kan lese mer her: http://rett24.no/articles/gdpr-forsinkes-igjen--na-er-datoen-1.juli