fredag 25. mai 2018

eWay-CRM 5.2Logo
eWay-CRM 5.2 er her!

GDPR og Sikkerhet

eWay Lady

GDPR


Tilpasset GDPR-direktivene

Vi designet den nye versjonen av Way-CRM for å gjøre det enkelt for deg å følge de nye GDPR-direktivene. Administrasjon av påmeldinger (opt-in), anonymisering, detaljert historikksporing og mye mer.

Les vår GDPR eWay-Book. Den hjelper deg med å tilpasse eWay-CRM og gir deg svar på de fleste spørsmålene dine.


Sikkerhet

Passord

Du kan nå tilbakestille ditt eget passord under eWay-CRM innstillinger. Måleren for passordstyrke vil fortelle deg om du har valgt et sikkert passord.

Systemadministrator kan, ved opprettelse av en ny bruker, tvinge brukeren til å endre passord ved neste pålogging. Administrator kan også bestemme minimum lengde på et passord.


Automatisk låsing av konto

Du kan sette opp hvor mange påloggingsforsøk som er tillatt under Systemadministrasjon. Kontoen blir låst for en forhåndsbestemt periode dersom dette antallet overskrides. Dette kan hindre uautorisert innlogging.


Advarsel om usikker tilkobling

Alle felt med WebService URL viser om forbindelsen er kryptert. Dette for å hindre "hackere" i å lese dine data og bruke SSL-sertifikater på dine servere. Vår skytjeneste er kryptert som standard.


Brukervennlig

Intelligent levering av E-post for markedsføring

Markedsføringsmodulen introduserer nå AI. Den kan lære seg når mottaker vanligvis leser dine e-poster og vil sende fremtidig e-poster til samme tid. Det kan hjelpe deg å lykkes med dine e-postkampanjer.


Nedtrekkmenyer med minne

Våre nedtrekkmenyer husker automatisk ditt siste valg. Den husker også tilpassinger, kolonner, størrelser, etc.


fredag 18. mai 2018

eWay-CRM Mobile 5.2
Logo
eWay-CRM Mobile - Bedre enn noen gang.

Redigere Prosjekter og Salgsmuligheter

Flytt Salgsmuligheter og Prosjekter til neste fase eller justér beregnet sluttdato mens du er på farta. Ta effektivitet til neste nivå,

Påminnelse med Tid

Ønsker du å sette opp en påminnelse med eksakt tid? Ikke noe problem. En "pop up" vil dukke opp i Outlook akkurat når du trenger det.søndag 6. mai 2018

GDPR forsinkes


GDPR - EUs nye forordning for personvern, med regler for innhenting, bruk, oppbevaring og sletting av data om kundene dine, er utsatt og vil tidligst settes i kraft i juli i år.

Loven kan ikke settes i kraft før personvernforordningen ha trådt i kraft i EØS-avtalen. Det forutsetter at EU ha ferdigbehandlet EØS-komiteens beslutning, og at alle EØS/EFTA-landene har vedtatt komitebeslutningen og opphevet eventuelle konstitusjonelle forbehold.

Dette iflg. Rett24.

Du kan lese mer her: http://rett24.no/articles/gdpr-forsinkes-igjen--na-er-datoen-1.juli