fredag 13. april 2018

eWay-CRM og GDPR


Har du hørt om GDPR - EUs forordning for personvern?

GDPR, med nye regler for personvern, trer i kraft 25. mai 2018. I Norge blir GDPR gjennomført som norsk lov. Det vil føre til nye plikter for virksomheter og nye rettigheter for enkeltpersoner.

Reglene gjelder ikke bare for innhenting, bruk, oppbevaring og sletting av data om kundene dine, men også for informasjon om dine ansatte; som f.eks. CV’er, attester, søknader, jobbeskrivelser, helseopplysninger.

Bedriften din kan bli ilagt bøter dersom du ikke følger de nye reglene.

Er din bedrift klar for dette?

Du finner informasjon om de nye personvernreglene hos Datatillsynet:

eWay-CRM kommer i disse dager med en ny versjon som hjelper deg med å etterleve de nye reglene. Det blir mer om det i løpet av kort tid.

Del gjerne dette med andre virksomheter eller enkeltpersoner.