tirsdag 10. april 2018

Endring av abonnement i eWay-CRM


Det ble akkurat lettere å endres et abonnement i eWay-CRM enten det dreier seg om antall lisenser eller betalingsmåte.

Du har et månedlig abonnement for n antall brukere og du trenger flere eller færre brukere. Tidligere måtte du kansellere abonnementet og opprette et nytt. Dersom du sa opp abonnementet midt i en periode måtte vi refundere halve perioden.

Nå kan du enkelt endre antall brukere i systemadministrasjonsverktøyet. Dersom du bestiller flere lisenser så blir du belastet med det samme og kan ta i bruk lisensen øyeblikkelig. Dersom du avbestiller en lisens så kan du fortsette å bruke den ut perioden da du allerede har betalt for den.Knappen «Change plan» tar deg til en side hvor du kan endre lisenser. Bekreft endringene dine ved å klikke på «Finish order». Du trenger ikke gjøre noe med lisenser for eWay-CRM Mobile da disse alltid er tilpasset antall lisenser av eWay-CRM Premium.

Du har et kredittkort som er i ferd med å utløpe eller du ønsker å endre betalingsmåte. Tidligere måtte du kansellere abonnementet og opprette et nytt.

Nå har du en liste over alle betalingsmåter som du har benyttet tidligere og du kan legge til flere. Du bare klikker på betalingsmåten du ønsker å benytte.
Det var også tidligere mulig å se historikken for kjøp, men nå kan du også se selve fakturaen med alle kjøp i systemadministrasjonsverktøyet. Under «Purchase» finner du nå «Purchase history». Klikk på knappen «View online» og se fakturaer for valgte periode.

Vi endret alt dette slik at det skal være enklest mulig for deg å benytte eWay-CRM.