mandag 11. desember 2017

CRM-system og integrasjon med e-post

Dersom man skal investere i et CRM-system så bør dette kunne integreres med e-post. All kommunikasjon mellom din bedrift og dine kunder bør også kunne lagres i systemet og knyttes mot kunde og/eller kontakt. På den måten vil bedriften ha oversikt over all epost-kommunikasjon mellom kunde/leverandør og alle dine ansatte, samlet på ett sentralt sted. Alle ansatte vil dermed kunne finne igjen e-poster og ha oversikt over e-post-kommunikasjon med kunden. De fleste, moderne CRM-systemer i dag har enten et eget e-post-system eller kan knyttes til et e-post-system som bedriften allederede benytter.

Jeg får fra tid til annen spørsmål om det er mulig knytte eWay-CRM til et e-post-system. Svaret på det er jo definnitivt JA, all den tid eWay-CRM faktisk er bygget inn i MS Outlook. Det er ikke behov for noe "connector" og det er ikke behov for noen synkronisering.eWay-CRM utnytter all funksjonalitet i Outlook og tilfører funksjonalitet som ikke finnes i Outlook.Ta gjerne en titt på www.eway-crm.no/crm-system