tirsdag 24. oktober 2017

eWay-CRM Free/Premium 5.1

Hva er nytt i eWay-CRM for Outlook

Vi gir deg et helt nytt arbeidsflypanel. Det nye panelet støtter deg og dine kolleger i arbeidet med et salg eller et prosjekt. Forskjellige farger hjelper deg med å navigere mellom stegene i prosessen. Du får enkelt oversikt over nåværende status og hva neste steg vil være. Ikonene fortelle deg hva som er avsluttet og hva som gjenstår.Så langt har fortjeneste pr prosjekt vært vist som en prosentandel. Fra og med nå kan du se beløpet i prosjektets valuta. Du kan spore fortjenesten, i relevant valuta, gruppere prosjekter på firma og se fortjensten for hver enkelt kunde.


  • Helt nytt arbeidsflytpanel
  • Visning av fortjeneste i prosjekter
  • Forbedret konvertering av salgsmuligheter til prosjekter
  • Feltformat for numeriske bokser til brukerdefinerte felt
  • Utvalgskriterier vises når filtere er i bruk

  • Automatisk kategorisering i Outlook
  • Optimalisert synkronisering
  • Visning av salgsdokumenter på kontaktkortet
  • Utvidet API