mandag 25. september 2017

Egendefinerte felt i eWay-CRM

Egendefinerte eller brukerdefinerte felt oppretter du i administrasjonsverktøyet i eWay-CRM.

Klikk på Egendefinerte felt og klikk på Firmaer.

clip_image004

Velg Ny oppe til venstre i menyen.

Denne dukker opp:

clip_image005

Velg Felttype og klikk OK.

Legg inn navn og evt. beskrivelse på feltet.

clip_image006

Det kan ta noen minutter før feltet vises i systemet. Feltet vil nå vises i «generell seksjon», fordi det er huket av for det. Dette ser du nedenfor.

clip_image008

Dersom du ikke huker av for Generell seksjon så vil det være mulig å velge hvor i skjermbildet feltet skal plasseres. Dette gjøres da med verktøyet Formulardesigner. Det er litt mer komplisert og det kommer jeg tilbake til en anen gang.

For å legge inn det nye feltet i listevisningen høyreklikker du på et kolonnenavn og velger «Valg av kolonne».

clip_image010

Da dukker denne tassen opp nederst til høyre.

clip_image011

Klikk på det nye feltet Kundenummer, dra det opp til kolonnenavnene og slipp det der det måtte passe. Du kan flytte det etter behov.

Du skjuler/fjerner et felt ved å klikke på kolonnenavnet, dra det ut til midten av skjermbildet og slippe det. Du vil da se et stort kryss.

Vanskeligere enn det er det ikke.