mandag 8. mai 2017

CRM til HR, Systemstøtte og Inventarkontroll

Mange kunder lurer på om et CRM-system kan brukes til noe annet enn … CRM. Kan man utvide CRM til noe mer enn kunder, salg, prosjekter og markedsføring? Hva med HR? Hva med oppfølging av support-saker eller oversikt over IT-utstyr? Alt som du i dag følger opp i Excel eller Word? Her er noen tips.

IT Asset Tracking – Inventarkontroll.

Et CRM-system har gjerne en form for brukerdatabase og kanskje også en produktdatabase. Her kan man enkelt legge inn datamaskiner, nettbrett, telefoner, skrivere og alt annet som bedriften tilbyr sine ansatte og knytte dette til brukere. Dette er svært viktig med tanke på utnyttelse av utstyr, kostnadskontroll og forsikringssaker. Den som er ansvarling for it-utstyret kan enkelt søke seg fram til hvem som har hva i bedriften, finne serienummer, anskaffelsesdato og pris.

Apple Devices, Artificial Flowers

Support – Systemstøtte.

Mange bedrifter har en person eller avdeling som man tar kontakt med når man har et it-relatert problem. Et CRM-system med en modul for prosjektstyring har allerede en saksbehandlingssystem. Dette er beregnet på eksterne kunder, men det hindrer ikke at man også benytter det for interne kunder. Man merker bare saken som en intern sak og knytter den til en ansatt.
ITsupport

HR – Personaladministrasjon.

I brukerdatabasen i et CRM-system er det mulig å lagre alle grunnleggende brukerdata og ha oversikt over ting som bonus, feriedager, fravær, utdannelse etc. I tillegg kan man også her benytte seg av saksbehandlingssystemet.

Beard, Brainstorming, Business

Felles for alle områder er at systemet gjerne kan tilpasses bedriften. Felt som ikke finne kan opprettes. Arbeidsflyt (workflow) kan settes opp, tilpasset bedriftens interne prosesser.

Finnes et slikt system? Ta en titt på www.eway-crm.no. Systemet er bygget inn i Outlook. Last ned gratis. Glem kredittkort. Velg språk og versjon under installasjon. Be om gratis hjelp til å komme i gang.