torsdag 3. november 2016

Hvordan sende en e-post med en påminnelse i MS Outlook

Følgende situasjon er ganske vanlig; du har behov for umiddelbar tilbakemelding på en e-post som du akkurat har sendt. Det høres enkelt ut, men fordi du har sendt mer enn én e-post blir det ganske vanskelig å holde styr på hvem som har svart og ikke har svart. Da har du behov for å vedlegge en påminnelse, med en tidsfrist, i e-posten.

Microsoft tilbyr her en mulighet for å sette inn en påminnelse til spesifisert dato og tid. Klikk på “Følg opp” (det røde flagget) i meldingsvinduet og velg “Legg til påminnelse”. Da får du opp dette vinduet hvor du kan spesifisere når du og/eller mottaker skal få en påminnelse fra Outlook.
Denne påminnelsen vil ligge i listen over gjøremål.