lørdag 19. november 2016

Bruk av eWay-CRM hos salgsorienterte bedrifter

Her er en tenkt “case study”, basert på våre kunder, som viser hvordan salgsorienterte bedifter bruker eWay-CRM.
 
Krav:

Database med Firmaer og Kontakter tilgjengelig for alle i bedriften. 
  • Toveis synkronisering med regnskapssystem.
  • Kategorisering av Firmaer og Kontakter for markedsføring.
Planlegging av møter
  • Planlegge møter i MS Outlook og synkronisere med mobile enheter.
  • Opprette referat fra møter og telefonsamtaler.
Automatisk lagring av e-post fra MS Outlook i eWay-CRM
  • Innkommende og utgående e-post knyttes automatisk til firma eller kontakt
  • All kommunikasjon med kunden knyttes til firma eller kontakt
Opprette tilbud
  • Tilgang til prisliste i ERP-systemet uten internetttilgang.
  • Eksportere tilbud til forhåndsdefinerte maler i MS Word.
Fakturaer og regninger
  • Vise liste over fakturaer i eWay-CRM.
  • Automatisk kalkulere utestående.
 
Situasjon før implementering av eWay-CRM

Bedriften har benyttet et web-basert CRM-system. Systemet har fungert tilfredsstillende og brukerne vet hvordan systemet skal brukes. Utfordringen har vært manglende muligheter til å utvikle systemet og manglende funksjonalitet for å benytte systemet uten tilgang til internett.

Selgerne har brukt MS Outlook og synkronisering med CRM-systemet.

Selgerne har benyttet mobile enheter synkronisert med MS Outlook, hvor de kunne sjekke møter mens de var ute i felten. Utfordringen var at kalenderne ikke var tilgjengelig for salgssjefen.

Lagerlisten, med priser, var lagret i ERP-systemet.
 
Implementering av eWay-CRM

Migrering og sammenslåing av data fra både det gamle CRM-systemet og ERP-systemet. Vasking av data var nødvendig.
  • Data eksportert til MS Excel og importert i eWay-CRM.
  • Synkronisering av kundedata mellom eWay-CRM og ERP-systemet.
Opplæring av alle brukere.

Kalenderproblematikken ble løst gjennom samarbeid mellom eWay-CRM og MS Exchange.

Synkronisering mello eWay-CRM og ERP-systemet.
  • Utveksling av data mellom systemene.
  • Synkronisering av fakturaer til eWay-CRM.
  • Synkronisering av prisliste til eWay-CRM
Tilbud eksportert til forhåndsdefinerte maler i MS Word.
 
Situasjonen etter implementering av eWay-CRM

eWay-CRM brukes daglig. Møter planlegges, journaler for telefonsamtaler registreres og e-post lagres i eWay-CRM.

Salgssjefen har full oversikt over planlagte og rapporterte aktiviteter.

Synkonisering mellom eWay-CRM og ERP-systemet kjøres regelmessig og data (prisliste og fakturaer) er alltid oppdatert.

Det er tilgang til data uten internettforbindelse.

Maler for tilbud er tilpasset bedriftens rutiner og er tilgjengelig for kunden på kort tid.