lørdag 19. november 2016

Bruk av eWay-CRM hos prosjektorienterte bedrifter

Her er en tenkt “case study”, basert på våre kunder, som viser hvordan prosjektorienterte bedifter bruker eWay-CRM.
 
Krav

Skape ett arbeidsområde for alle ansatte.
  • Sentralisert kundedatabase tilgjengelig for alle ansatte.
  • Kundekommunikasjon tilgjengelig for alle ansatte.
  • Prosjektstyringsverktøy.

Implementere bedriftens “best practices” i CRM-systemet.
  • Samme prosesser i hele organisasjonen.
  • Automatisere viktige prosesser.
  • Unngå mennesklige feil.

Ta i bruk avanserte rapporter for ledelsen.
  • Oversikt over lønnsomhet i alle enheter i bedriften.
  • Oversikt over lønnsomheten for produkter og tjenester.
 
Situasjonen før implementering av eWay-CRM.
  • Alle benyttet MS Outlook for kommunikasjon med kundene.
  • Excel-regneark ble benyttet for å organisere data. Utfordringen var versjonshåndtering og oppdatering av data.
  • Mangel på deling av data resulterte i at føere selgere kontaktet samme kunde med forskjellig agenda.
  • Tidkrevende og få overikt over lønnsomhet for produkter, avdelinger og prosjektledere.
 
Implementering av eWay-CRM.
  • eWay-CRM ble implementert i alle avdeling.
  • Data fra Excel-regneark ble importert i eWay-CRM.
  • Data fra regnskapssystemet ble importert i eWay-CRM.
  • All kundekommunikasjon og finansiell historie for hver kunde ble importert i eWay-CRM.
  • Innført sentral database med informasjon og status for hver kunde. Vedlikeholdews og brukes daglig av alle ansatte.
  • Begrenset behov for oppløring da eWay-CRM er integrert med MS Outlook som kunden allerede kjente godt.
  • Tilgangsstyring på bruker og gruppenivå.
  • Bedriftens rutiner er implementert i eWay-CRM via arbeidsflyt som hjelper de ansatte i deres daglig arbeid.
  • Opprettet rapporter for å ha overikt med økonomi, produkter og tjenster.
 
Etter implementering av eWay-CRM.
eWay-CRM benyttes daglig av alle ansatte, som har lært seg å hvordan man effektivt skal benytte systemet. Systemet har blitt videreutviklet takket være ideer fra kunder. Alle mål ble nådd.