fredag 2. september 2016

Prosjektstyring i eWay-CRM

eWay-CRM gir seg ikke ut for å være verdens mest avanserte prosjektstyringsverktøy. Likevel tilbyr prosjektmodulen i eWay-CRM muligheten til å administrere hele livssyklusen til et prosjekt.

Som prosjektlederens beste venn støtter denne modulen predefinerte arbeidsflyter (workflows) som sikrer at bedriftens interne prosedyrer følges og at prosjekter gjennomføres til rett tid. Det er også mulig å opprette egendefinerte arbeidsflyter.

Modulen tilbyr rask oversikt over både estimerte og virkelige prosjektverdier og holder orden på prosjektdeltakernes kostnader. Det er mulig å integrere eWay-CRM med bedriftens økonomisystem slik at salgsledelsen har oversikt over forfalte fakturaer eller kundens kjøp direkte i kundeoversikten i eWay-CRM.

Prosjektdeltakerne kan opprette prosjektjournaler for hvert prosjekt, slik at man kan lære av sine feil og unngå å gjøre samme feil senere i et lignende prosjekt. Prosjektleder har fullstendig oversikt over alle prosjekter som han eller hun leder.

Prosjekter i eWay-CRM kan suppleres med alle slags dokumenter som tilbud, kontrakter, møtereferater etc. Man vil også ha fullstendig oversikt over all inngående og utgående e-post. Slutt på all videresending av e-post. Alle prosjektdeltakeres e-post kan vises ett sentralt sted.

For å effektivisere prosjektleders oppgaver ytterligere blir prosjektdata samlet i predefinerte rapporter som blir gjort tilgjengelige i rapportmodulen. Disse rapportene sammenligner individuelle prosjekter, prosjektleders effektivitet og deltakernes produktivitet.