tirsdag 6. september 2016

Ikke verdens beste CRM! Bare akkurat den du trenger.

eWay-CRM er fullstendig bygget inn i Microsoft Outlook og fungerer med Outlook 2003/2007/2010/2013 og Outlook 2016. Det er dermed ikke behov for å hoppe mellom systemer og det er heller ikke behov for å kopiere data fra et system til et annet. Systemet er enkelt å bruke da man arbeider i et kjent miljø.

eWay-CRM kan automatisk overvåke e-post og knytte den til firmaer, kontakter, salgsmuligheter (leads), prosjekter og markedsføringsaktiviteter. Du kan alltid se all kommunikasjon med en kunde fra Outlook, selv om denne kommunikasjonen ble sendt eller mottatt av andre enn deg selv.

eWay-CRM er også integrert med MS Word og MS Excel, og sørger for at du raskt kan lagre tilbud, bestillinger og rapporter i eWay-CRM og knytte disse til kunde eller prosjekt, slik at alle dine kolleger har tilgang dataene.

Til forskjell fra mange andre CRM-systemer tilbyr eWay-CRM muligheten til å arbeide enten du har tilgang til internett eller ikke. eWay-CRM har en kopi (offline) av dataene på hver pc den er installert på og enhver endring synkroniseres med serveren så snart forbindelsen til internett er opprettet igjen. Dette sørger for at du og dine kolleger kan oppdatere møteinformasjon så snart møtet er over og ikke behøver vente i flere timer til man er tilbake på kontoret igjen.