tirsdag 24. mai 2016

Hvordan fikse deaktiverte Microsoft Outlook tillegg.

Det hender noen ganger at Microsoft Outlook finner ut at et tillegg, slik som eWay-CRM, ikke oppfører som det burde og deaktiverer dermed tillegget. Riktignok hender det at Outlook deaktiverer et tillegg uten å sette status til Deaktivert, men bare setter det til Inaktiv.

På bildet under vises Inaktive programtillegg og Deaktiverte programtillegg.

clip_image002

Dersom du klikker på knappen Start… for å starte administrasjon av COM-tillegg vil du se følgende skjermbilde:

clip_image003

Her vises tilgjengelige tillegg og status på disse.
Det kan være vanskeligere å aktivere et tillegg som er satt til inaktiv eller som ikke er lastet inn, enn et tillegg som er deaktivert. Vanligvis skulle man kunne aktivere et tillegg ved å merke det av, men i praksis kan det vise seg at Outlook fortsetter å deaktivere/ikke laste inn disse tilleggene hver gang den starter opp.
Hva er så løsningen?
Først bør man forsøke å avinstallere og installere tillegget på nytt. Dersom dette ikke fører fram kan man gjøre som følger:

Gå ut av Outlook og avinstaller tillegget.

Åpne Windows-registeret (registry) med regedit.exe og lokaliser følgende (Husk backup av registry):

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\XX.0\Outlook\Resiliency, hvor XX byttes ut med din versjon av Outlook; f.eks. 16 for Outlook 2016 og slett REG_BINARY nøkkelene som finnes under Disableditems og CrashingAddinList.

Lokaliser deretter:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins og slett referansene til det problematiske tillegget.
Installer tillegget på nytt og start Outlook. Tillegget skal nå lastes uten problemer.