mandag 30. mai 2016

Hva er CRM?

CRM eller Customer Relationship Management (kunderelasjonshåndtering) er i dag en benevnelse for både prosessene som benyttes av bedrifter for å administrere sin interaksjon med gamle og nye kunder, og teknologien som brukes for å administrere disse prosessene. Det finnes mange leverandører av slike CRM-systemer og i dag omfatter slike systemer områder som markedsføring, administrasjon av salgsmuligheter (leads), prosjektadministrasjon, firmaer, kontakter, produkter og finansielle rapporter. For små bedrifter kan et CRM-system være kun et avansert system for håndtering av firmaer og kontakter, men etter som bedriften vokser kan flere og flere moduler tas i bruk.

Bedrifter som planlegger å implementere CRM bør være klar over hvilke utfordringer de vil møte. Implementering av CRM krever både tid og ressurser under planlegging, under selve implementeringen og ikke minst ved bruk av systemet. Aksept og støtte på både ledelsesnivå og brukernivå er svært viktig. Uten det vil et prosjekt ha små sjanser for å lykkes.

Valg at det riktige CRM-systemet krever en nøye vurdering av hva man ønsker å oppnå, hvilke krav man har og hvilke forventninger man har. Et CRM-system bør være enkelt å implementere, enkelt å integrere i det eksisterende landskapet, enkelt å bruke uten tidkrevende opplæring og det bør være i stand til å vokse med bedriften. Dersom dette gjøres på riktig måte vil et CRM-system kunne vise seg å være en smart investering.